Odstąpienie od umowy

KARTA GWARANCYJNA Warunki gwarancji 1. Wyrób objęty jest 12-miesięczną gwarancją. 2. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu …… dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego produktu 3. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, Gwarant może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad. 4. Gwarancją nie są objęte reklamacje dotyczące: a) naturalnego zużycia wyrobu (w tym ścieranie powierzchni podnóżków i podstaw krzeseł i stołów), b) mechanicznego uszkodzenia wyrobu c) wad wyrobów po jakichkolwiek przeróbkach i zmianach konstrukcyjnych oraz naprawach dokonanych samodzielnie d) wad powstałych w wyniku montażu niezgodnego z instrukcją i użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, e) użytkowania niezgodnego z zaleceniami zawartymi w ogólnych warunkach dotyczących eksploatacji, uszkodzeń kółek lub podłóg, wynikających z nieprawidłowego doboru dostępnych opcji (np.: użycie twardych kółek na twardych podłożach); dobór właściwych opcji nie wyklucza powstania uszkodzeń, które mogą nastąpić w związku z użyciem nieodpowiedniej jakości wykładzin, paneli, parkietu itp. lub być spowodowane zanieczyszczeniem powierzchni (np.: piasek), f) różnic w odcieniu tkanin, jeżeli pochodzą z różnych serii produkcyjnych producenta tkanin, a reklamacja dotyczy różnicy poszczególnych wyrobów nabywanych przez Nabywcę sukcesywnie, g) uszkodzeń wynikających ze skrajnych warunków klimatycznych lub czynników środowiskowych (np.: kwasy, wilgoć itp.),h) odkształceń w piance, i) zużycia eksploatacyjnego kółek lub materiałów obiciowych, j) zniszczenia powierzchni elementów drewnianych o krawędzie biurek lub innych urządzeń biurowych; uszkodzenia mechaniczne powierzchni drewnianych nie są uznawane jako wady produktu, k) komponentów drewnianych użytych w produktach, jeśli reklamacja dotyczy nieznacznych różnic występujących w obrębie pojedynczych elementów; natura surowca jest przyczyną braku możliwości precyzyjnego ustalenia finalnego efektu estetycznego, rozumianego jako barwa, odcień i rysunek drewna, l) produktów z tapicerką ze skóry, gdzie przedmiotem reklamacji są naturalne cechy surowca, takie jak różnice w fakturze i odcieniach oraz blizny i ślady ukłuć owadów; podczas eksploatacji (np.: na siedzisku) skóra nabiera połysku i staje się luźniejsza (rozciąga się); Gwarant nie uwzględnia reklamacji, w której wymienione cechy są jej przyczyną, m) w przypadku krzeseł i foteli: wyrobów użytkowanych dłużej niż 8h/dobę (zastrzeżenie to nie dotyczy wyrobów przeznaczonych do długotrwałego użytkowania 24h/dobę a ich takie przeznaczenie zostało wyraźnie w dodatkowej deklaracji gwaranta zapewnione). 5. W przypadku wystąpienia usterki Nabywca powinien dostarczyć produkt zabezpieczony przed uszkodzeniami w trakcie transportu wraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy, u którego dany produkt zakupił. 6. Po upływie 7 dni od wydania produktu Nabywcy, roszczenia odnośnie uszkodzeń mechanicznych (zarysowania, wgniecenia, otarcia, zabrudzenia tapicerki, braki elementów itp.) nie będą uznawane. W w/w. terminie należy rozpakować towar, zdjąć folię i zabezpieczenia w celu wykluczenia uszkodzeń mechanicznych. Jeżeli w dniu dostawy są zastrzeżenia co do dostarczonego produktu, konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera lub przewoźnika i przesłanie go do Gwaranta wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. 7. Niniejsza karta gwarancyjna jest ważna z prawidłowo wypisaną nazwą i typem wyrobu, rodzajem i kolorem wykończenia oraz datą sprzedaży. 8. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjne obejmuje obszar RP. 9. Dokonanie naprawy przez nieuprawnione osoby, użycie do naprawy nieoryginalnych części skutkuje utratą gwarancji. 11. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 13. Niniejsza karta gwarancyjna dotyczy .................................................................. o cechach ................................................................. /nazwa i typ wyrobu/ /rodzaj i kolor wykończenia/i dacie sprzedaży ...................................... (punkt 13 wypełnia sprzedawca). GWARANT: MIMIA sp. z o.o. ul. Wiosenna 12, 64-930 Szydłowo, tel.: ………………..mail: ………………………………..przypadku reklamacji Nabywca winien uzupełnić zgłoszenie o poniższe informacje i załączyć je do reklamowanego wyrobu. ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE 1. Nazwa i typ wyrobu: ................................................................................................................................................................... 2. Data zakupu......................................................................................................................................... 3. Imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail Reklamującego:......................................................................................................................................... 4. Opis reklamowanych wad:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5. Inne / uwagi / żądania:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………………….. /data i podpis Reklamującego/ (tylko jeżeli zgłoszenie jest przesyłane w wersji papierowej)
Zaufane Opinie IdoSell
4.22 / 5.00 9 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2021-12-15
obsługa ok, towar przyjechał po wiadomości o termin dostawy
2021-12-15
Wszystko zgodnie z ustaleniami
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel